PĀRDZIMŠANA

Lai dzimtu jauns, vecajam ir jāļauj aiziet.

No pelniem jaizlasa sēkliņas, kuras aprūpētas spēs laist saknes Pazemē un plaukt savā uzdevumā pret Debesīm.

Ir jāatvadās no tā, kas nokalpojis un jādod brīva vieta tam, kas ļoti, ļoti vēlas nākt.

Lai top!