Ab imo corde

No visas sirds

Pirtiņā, Ceremonijā, Mistērijā, Sapņos.

Sanošās pļavās un basām kājām brienot priežu mežu.

Dabas un Dzīvības cikliskumā, drosmē iet dziļumā, plašumā un nebaidīties sava Spēka.

Ar Mīlestību un ticību cilvēcībā. Ar Mammu Dabu Sirdī.

 

I Z G L Ī T Ī B A . U N . K U R S I

 

V E C M Ā T E

Rīgas Stradiņa Universitāte – profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē; profesionālā kvalifikācija “Vecmāte”

Rīgas 1. medicīnas koledža – Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar kvalifikāciju “Vecmāte”

Rīgas Stradiņa Universitāte – Zīdīšanas fizioloģija psiholoģija, vadīšana un veicināšana

 

 

P I R T N I E C E

Pirts Skola – Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar kvalifikāciju “Pirtnieks”

 

 

D A B Ī G Ā S   K O S M Ē T I K A S   G A T A V O Š A N A

Mācību centrs “Elisanda” – Dabīgās kosmētikas gatavošana

 

 

P A P I L D U S

Latvijas Universitāte – Pedagoģiskās darbības pamati

Latvijas Vecmāšu asociācija

Latvijas Zīdīšanas veicināšanas konsultāntu asociācija

 

Reģistrēta Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā un tiesīga praktizēt profesijā : vecmāte

Sertificēta ārstniecības persona ar tiesībām praktizēt vecmātes specializācijā