P A R . M A N I

Nav laiks

Ir tikai mirkļi

Ellišķi sāpīgi un dievišķi skaisti

I.Ziedonis

Es meklēju sevi sirdslietās :

Vecmātībā, pirtiņā, dabīgās kosmētikas gatavošanā, sanošā pļavā un basām kājām brienot priežu mežu.

Ar entuziasmu minimālismā un mīlestību cilvēcībā. Ar sirdi mammā Dabā.

es atkal un atkal atrodu sevi

J A S M Ī N O S

Paldies, ka atradi mani!

I Z G L Ī T Ī B A . U N . K U R S I

V E C M Ā T E

Rīgas 1. medicīnas koledža – Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar kvalifikāciju “Vecmāte”

Rīgas Stradiņa Universitāte – Zīdīšanas fizioloģija psiholoģija, vadīšana un veicināšana

P I R T N I E C E

Pirts Skola – Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar kvalifikāciju “Pirtnieks”

D A B Ī G Ā S   K O S M Ē T I K A S   G A T A V O Š A N A

Mācību centrs “Elisanda” – Dabīgās kosmētikas gatavošana

P A P I L D U S

Latvijas Universitāte – Pedagoģiskās darbības pamati

Latvijas Vecmāšu asociācija

Latvijas Zīdīšanas veicināšanas konsultāntu asociācija


Reģistrēta Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā un tiesīga praktizēt profesijā : vecmāte

Sertificēta ārstniecības persona ar tiesībām praktizēt vecmātes specializācijā2 thoughts on “P A R . M A N I”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *